Dodano: 03 czerwiec 2020r.

Zawody przyszłości: co warto wybrać, aby osiągnąć sukces zawodowy

burza umysłów

 

Na czym polega praca doradcy zawodowego?

Doradcę zawodowego spotkać możemy w szkołach, poradniach psychologicznych, instytucjach rynku pracy tj. urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery, no i oczywiście w Biurach Karier. Do jego głównych zadań należy min. określanie cech klienta, analiza preferencji i predyspozycji zawodowych, analiza potrzeb, zdolności, i określanie potencjału zawodowego. Doradca powinien również znać charakterystykę lokalnego rynku pracy i w tym zakresie świadczyć usługi pośrednictwa pracy (przedstawiać oferty, analizować rynek pracy oraz dobrze orientować się na rynku usług edukacyjnych, powinien przede wszystkim znać ofertę uczelni wyższych i innych instytucji, które pozwalają podnieść określone kwalifikacje). Doradca zawodowy to nasz przewodnik na ścieżce kariery zawodowej.

Zawody przyszłości: co warto wybrać, by osiągnąć sukces zawodowy?

Sukces zawodowy jest zawsze wypadkową wielu czynników. Naszych osobistych predyspozycji psychologicznych, inteligencji, posiadanych zdolności, zainteresowań, hierarchii wartości oraz pewnych zmiennych środowiskowych takich, jak wychowanie, środowisko rodzinne, czy istniejące uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, czy kulturowe. Nie bez znaczenia są nasze decyzje, w tym te najważniejsze edukacyjne. Wiedząc jakie zawodowy w przyszłości będą popularne i mając dobre rozeznanie we własnym potencjale możemy podjąć trafną decyzję. Jeśli miałbym wskazać grupę branż, w których prognozowany jest rozwój nowych zawodów z pewnością wskazałbym wszystkie kierunki około medyczne: szczególnie fizjoterapia, dietetyka, geriatria. Analogicznie w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na wykwalifikowane pielęgniarki. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie wynika z tendencji demograficznych i starzenia się społeczeństw. Dobrze żeby studenci w trakcie studiów mieli dostęp do odpowiedniej infrastruktury i miejsca realizacji faktycznego wsparcia i pacjentów. Jako dobrą praktykę z mojej macierzystej uczelni warto wskazać, że na terenie campusu działa Akademickie Centrum Medyczne, oferujące świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej, Centrum Fitness i Dietetyki "Rewital”, czy Dzienny Dom Pobytu

Co z zapotrzebowaniem na psychologów? To kierunek, który od lat cieszył się dużym zainteresowaniem młodych ludzi

W badaniach prawie 90 proc. studentów psychologii chciałoby pracować w zawodzie psychologa, podczas gdy pracę w zawodzie wykonuje średnio sześciu absolwentów na dziesięciu kończących ten kierunek. Na tle innych kierunków humanistycznych to wbrew pozorom bardzo dobry wynik. Zapotrzebowanie na psychologów rośnie i będzie rosło. Potrzeba będzie szczególnie tych psychologów sprawnie posługujących się językiem obcym. Mogą oni znaleźć dobrze płatną pracę nie tylko jako klasyczni psycholodzy w instytucjach, czy poradniach, ale jako trenerzy, czy specjaliści w działach HR przedsiębiorstw. Kluczowy dla przyszłych psychologów jest wybór odpowiedniej specjalności oraz zdobywanie w trakcie studiów praktyki zawodowej i budowanie sieci kontaktów. Można to osiągnąć np. poprzez wolontariat, czy partycypację w różnego rodzaju inicjatywach z uczelni.

Kto jeszcze może liczyć na przychylność pracodawców?

Druga grupa zawodów to wszystkie te związane z tak zwanym sektorem przemysłów kreatywnych. Sektor ten obejmuje wszelką działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, ale też zawody skutecznie łączące działalność artystyczną z przedsiębiorczością. W tej grupie znajdziemy specjalistów od reklamy, architektury, designu, mody, ale także całej branży multimedialnej: producentów filmów, gier komputerowych, oprogramowania, czy specjalistów pracujących w telewizji. Dobrym przykładem powiązania oferty studiów jest Wyższa Szkoła Gospodarki. Studenci kierunku przemysły kreatywne mają do swojej dyspozycji Akademicką Przestrzeń Kulturalną oraz Muzeum Fotografii. Dzięki temu mają stały dostęp do sali kinowej, studia nagrań, ciemni fotograficznej, czy cyklicznych wernisaży.

Co ze specjalistami IT?

Oczywiście dalej największym gwarantem zatrudnienia po studiach będą kierunki inżynierskie i techniczne takie jak: budownictwo, mechatronika czy informatyka. Jednak warto podkreślić, że aktualnie na rynku poszukuje się specjalistów z tych dziedzin, posiadających w swoim CV jeszcze dodatkowe kompetencje (np. znających oprócz niuansów technicznych jeszcze biegle jakiś język obcy, lub posiadających potwierdzone doświadczeniem wysokie kompetencje menadżerskie, projektowe, sprzedażowe).

Jak będzie wyglądać praca przyszłości?

Na rynku pracy co 30 lat dochodzi do zupełnej rewolucji. Jak popatrzymy sobie na aktualne ogłoszenia o pracę dla absolwentów studiów to połowa z nich nie miałoby racji bytu bez Internetu. Rewolucja internetowa, która zaszła w połowie lat 90 tych, właśnie dzieje się ponownie na naszych oczach a za jej przyspieszenie odpowiada epidemia koronawirusa. Nagle z dnia na dzień, dla ogromniej rzeszy ludzi kluczowa stała się umiejętność pracy zdalnej, oraz odpowiednie predyspozycje do niej (znajomość nowych technologii, samodyscyplina, orientacja na zadanie). Nie wiem jakie zawody będą popularne za 10 lat, ale na pewno będzie je można wykonać z domu.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany