Dodano: 09 październik 2019r.

Rola instruktora praktycznej nauki zawodu

Instruktor praktycznej nauki zawodu to pracownik w przedsiębiorstwie prowadzącym kształcenie, na którym spoczywa odpowiedzialność za powodzenie dualnego systemu nauczania. Przyjrzyjmy się jego obowiązkom i temu, jak przygotowuje się do pełnionej funkcji. Jego rola ma ogromne znaczenie w rozwoju kształcenia w systemie dualnym. 

Rola instruktora praktycznej nauki zawodu

 

Specyfika kształcenia w systemie dualnym

Połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną nauką  zawodu to bardzo trudne i złożone zadanie. Ponieważ kształcenie dualne opiera się właśnie na praktycznej nauce wybranej profesji, ogromna odpowiedzialność spoczywa na samych instruktorach. Po ustaleniu programu kształcenia zawodowego i określeniu zasad współpracy firmy ze szkołą to instruktorzy przeprowadzają grupę młodych osób przez cały proces przygotowania zawodowego. To właśnie instruktor, mając na uwadze dobro firmy, założenia, jakie przyjęła szkoła oraz przede wszystkim rozwój uczniów, musi dbać o skuteczną współpracę i realizację programu nauczania. 

Umiejętności instruktora 

Współpracując ze szkołą i młodymi uczniami, instruktor praktycznej nauki zawodu musi być przede wszystkim dobrym specjalistą i doświadczonym praktykiem w swojej profesji. Powinien oczywiście posiadać odpowiednie umiejętności miękkie potrzebne do nauczania i pracy z młodymi ludźmi. Specyfika systemu nauczania dualnego wymaga szerokiej wiedzy oraz połączenie kompetencji dydaktycznych z profesjonalnymi.

Kolejnym istotnym warunkiem, jaki powinien spełniać instruktor, jest oczywiście ukończenie odpowiedniego kursu pedagogicznego, a najlepiej całego szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs pedagogiczny  jest istotnym wymogiem formalnym, natomiast szkolenie praktyczne ważną podstawą do poznania i praktykowania zasad rządzących praktyczną nauką zawodu.

Szkolenie na instruktora praktycznej nauki zawodu

Podczas takiego szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat dualnego systemu kształcenia. Poznają procedury, jakie rządzą całym procesem nauki. Istotnym elementem są również prawne aspekty tego systemu kształcenia. Instruktorzy dużo uwagi poświęcają temu, żeby nauczyć się… jak uczyć w sposób praktyczny, elastyczny i miarodajny. Dzięki szkoleniu można poznać i przemyśleć metody i formy pracy z uczniem. Co ważne (i praktyczne!) na szkoleniu uczestnicy uczą się tworzenia konspektów zajęć.

Bardzo ważną częścią szkolenia dla instruktorów jest komunikacja i wspieranie umiejętności miękkich uczniów, a także motywowanie młodych ludzi do łączenia nauki teoretycznej z zajęciami praktycznymi, czyli realną pracą i obowiązkami wobec firmy. Warto też poznać oryginalne formy nauki i współpracy między uczniami. Jak zorganizować skuteczną burzę mózgów? Jak odpowiednio moderować zajęcia i rozwiązywać bieżące problemy? Ta wiedza też z pewnością się przyda!

Wszystkich instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę oraz rozwinąć swoje kompetencje, powinien zainteresować projekt:  „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły projektu znajdują się na stronie Edunet Poland: https://edunet-poland.pl/job-shadowing-projekt-dla-instruktorow/

 

Źródło: Artykuł partnera