Dodano: 26 listopad 2021r.

Rok akademicki — wszystko, co trzeba wiedzieć

Organizacja roku akademickiego ustalana jest przez rektora uczelni w specjalnie wystosowanym zarządzeniu, opierającym się na ustawie z 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Zarządzenie ustala czas trwania zajęć dydaktycznych w poszczególnych semestrach i określa przerwy w nauce. Czym jest rok akademicki, jak wygląda rok akademicki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych i jak długo trwa?

Rok akademicki — wszystko, co trzeba wiedzieć

 

Rok akademicki — czym jest?

W Polsce zajęcia na uczelniach wyższych odbywają się przez 15 tygodni w każdym semestrze. Kalendarz akademicki określa czas trwania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim, terminy sesji egzaminacyjnych oraz dni wolne przypadające na dany semestr. Rok akademicki rozpoczyna się na początku października (zazwyczaj w pierwszy poniedziałek miesiąca). Przykładowo, rok akademicki 2021/2022 ustawowo rozpoczął się 1 października 2021 r., ale zajęcia odbywały się od 4 października 2021 r.

W pierwszym tygodniu zajęć na każdej uczelni odbywa się inauguracja roku akademickiego, w której biorą udział zazwyczaj przedstawiciele poszczególnych roczników, wykładowcy uczelniani, dyrektorzy instytutów i rektor.

Semestralna organizacja roku akademickiego

Organizacja nauki w poszczególnych semestrach zależy od ilości godzin do wypracowania na danym kierunku oraz od dni wolnych przypadających w konkretnych miesiącach. Przykładowo, semestr zimowy w roku 2021/2022 na niektórych uczelniach trwa od początku października 2021 r. do połowy stycznia 2022 r. lub początku lutego 2022 r. Często ustalenia tworzone są na podstawie opinii studentów w porozumieniu z samorządem studenckim, wówczas terminy i daty mogą różnić się od tych na innych uczelniach.

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym

Jak już wspomniano, semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 rozpoczął się 1 października 2021 r. Na większości uczelni zajęcia dydaktyczne trwają do 22 grudnia 2021 r., a następnie rozpoczyna się przerwa świąteczna, która w większości uczelni trwa do 2 lub 9 stycznia 2022 r. Warto zaznaczyć, że przerwa świąteczna to tylko dni wolne od zajęć, a nie zakończenie semestru.

Po przerwie świątecznej zajęcia odbywają się przez dwa lub trzy tygodnie, a następnie semestr kończy sesja egzaminacyjna. Jej terminy również nie są „sztywne” i ustala się je w zależności od trybu kształcenia uczelni. Przykładowo WSM Warszawa rozpoczyna sesję egzaminacyjną dla studentów stacjonarnych 31 stycznia 2022 r.

Po sesji studenci mają dodatkowe dni wolne w postaci przerwy międzysemestralnej (tzw. wakacje zimowe). Po przerwie rozpoczyna się tzw. poprawkowa sesja egzaminacyjna, która jednak nie gwarantuje dni wolnych. Student, który nie zaliczył przedmiotów i nie zdał egzaminów, zazwyczaj musi poradzić sobie z zaległościami podczas trwania kolejnego, letniego semestru.

kalendarz akademicki

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim

Semestr letni rozpoczyna się wraz z zakończeniem przerwy międzysemestralnej i początkiem sesji poprawkowej. Studenci wracają do nauki na kolejne 15 tygodni z przerwą na Święta Wielkanocne. W roku 2021/2022 dni wolne od zajęć przypadają na większości uczelni w dniach 15-19 kwietnia 2022 r. Semestr letni kończy letnia sesja egzaminacyjna, która, dokładnie jak w semestrze zimowym, ustalana jest w zależności od uczelni. Niektóre uczelnie rozpoczynają egzaminy już końcem maja 2022 r., a niektóre początkiem i w połowie czerwca 2022 r.

Sesja egzaminacyjna letnia kończy się dla każdego studenta w innym terminie, w zależności od ustaleń z wykładowcami. Po sesji następuje przerwa wakacyjna (wakacje letnie), która trwa aż do 30 września 2022 r. Sesja egzaminacyjna poprawkowa zazwyczaj odbywa się we wrześniu.

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych

Studenci studiów zaocznych odbywają zajęcia zazwyczaj w formie tzw. zjazdów, które na większości uczelni organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Organizacja roku na studiach niestacjonarnych różni się terminami sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, w zależności od danego kierunku.

Ile trwa rok akademicki?

Zazwyczaj mówi się, że rok akademicki trwa 9 miesięcy (od października do czerwca), jednak, biorąc pod uwagę rozporządzenia rektorów, sesje egzaminacyjne, dni wolne i sesje poprawkowe, można powiedzieć, że rok akademicki trwa... cały rok :)

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

  • 1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych
  • 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości
  • 6 stycznia — Święto Trzech Króli
  • 1 maja — Święto Pracy
  • 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja
  • 16 czerwca — Boże Ciało

Oczywiście bardzo często zdarza się tak, że władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim lub na jego prośbę decydują się na dodatkowy dzień wolny od zajęć (np. Dzień Zaduszny 2 listopada, czy w przypadku, gdy święto wypada w czwartek lub w poniedziałek, wydłużając weekend).

Podsumowanie

Organizacja roku studenckiego w jasny sposób określa dni zajęć dydaktycznych oraz wszystkie przerwy. Warto zaznaczyć, że zarządzenie rektora zazwyczaj przedstawiane jest studentom tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, dzięki czemu mogą oni z wyprzedzeniem zaplanować sobie zimowy lub letni wyjazd.

 

Źródło: artykuł partnera