Dodano: 08 kwiecień 2021r.

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy ubezpieczyciel odmawia jego wypłaty?

Polisa na życie lub ubezpieczenie mieszkania są skuteczną formą zabezpieczenia się na wypadek wielu trudności. Ubezpieczenie na życie zapewnia komfort finansowy w przypadku poważnego zachorowania lub wypadku przy pracy, a ubezpieczenie mieszkania ułatwia jego remont po zalaniu lub pożarze. Niestety, zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, a ubezpieczony zostaje z niczym. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy ubezpieczyciel odmawia jego wypłaty?

 

1. Kiedy ubezpieczonemu należy się odszkodowanie?

2. Jak odzyskać odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie? Ubezpieczony w celu uzyskania świadczenia z polisy powinien złożyć odpowiedni wniosek, w którym wskazuje na rodzaj szkody oraz podaje wszelkie dane dotyczące posiadanej przez niego polisy. Zdarzenia wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej są opisane w umowie, jednak nawet wtedy czasem okazuje się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnego świadczenia. Czy można je jakoś odzyskać?

Kiedy ubezpieczonemu należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie należy się wszystkim ubezpieczonym, którzy spełnią warunki określone w umowie. Konieczne jest zgłoszenie zdarzenia uprawniającego do uzyskania świadczenia. Wszystkie zdarzenia są opisane w umowie z ubezpieczycielem. Jednocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje listę wyłączeń odpowiedzialności, które zwalniają je z obowiązku wypłaty odszkodowania, jeśli ubezpieczony sam przyczyni się do wystąpienia zdarzenia. Niestety, niektóre firmy nadużywają zwolnień z odpowiedzialności, przez co umowa zawarta z klientem jest dla niego niekorzystna. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jak odzyskać odszkodowanie?

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, można skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w odzyskiwaniu należnych świadczeń. Pomoc w odszkodowaniach ułatwia odzyskanie pieniędzy, które firma powinna wypłacić w związku z poważnym zachorowaniem, wypadkiem lub zniszczeniem mienia.

Uzyskanie odszkodowania jest możliwe, nawet gdy otrzymało się odmowną odpowiedź na wniosek lub gdy wypłacona kwota została zaniżona. Poszkodowany klient ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i zawrzeć z nim ugodę, jeśli ten zgodzi się na wypłatę dodatkowej kwoty świadczenia. Jeśli propozycja ugody wciąż będzie niezadowalająca dla ubezpieczonego, sprawa może trafić do sądu. Sąd rozstrzygnie, która ze stron ma rację w sporze i w orzeczeniu określi wysokość należnej kwoty odszkodowania oraz ewentualny sposób i czas na jej uregulowanie. Powód i pozwany mają prawo odwołać się od wyroku. 

 

Odszkodowania Kompensja - Kancelaria odszkodowawcza
Skuteczna pomoc w dochodzeniu i uzyskiwaniu wysokich odszkodowań!

Uzyskujemy najwyższe odszkodowania dla naszych klientów!

Email: biuro@kompensja.pl
Tel.: 585008089

Bezpłatna wycena Twojego odszkodowania
w 2 minuty bez wychodzenia z domu.

Szczegóły na:
https://www.kompensja.pl/odszkodowania/

 

Źródło: artykuł sponsorowany