Dodano: 01 czerwca 2021r.

Ilu lat może dożyć człowiek? Nowe badania nad maksymalną długością życia

Wiele osób marzy o czasach, w których nowoczesna medycyna pozwoli ludziom żyć znacznie dłużej niż obecnie. Naukowcy zastanawiają się, czy istnieje górna granica wieku, której przekroczenie jest niemożliwe z punktu widzenia biologii. Według nowych badań, w których skorzystano z pomocy sztucznej inteligencji, wydaje się istnieć podobne ograniczenie.

seniorzy

 

Eksperci badali tempo procesu starzenia się, czyli to, jak szybko pogarsza się stan naszego ciała z czasem. Ten proces może, ale nie musi, odpowiadać naszemu wiekowi. W toku badań naukowcy opracowali nowy sposób interpretacji wahań w liczbie różnych rodzajów komórek krwi. Powstała w ten sposób miara, która może być wykorzystana do zrozumienia stanu organizmu. Nazwano ją dynamicznym wskaźnikiem stanu organizmu (dynamic organism state indicator - DOSI).

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Communications” (DOI: 10.1038/s41467-021-23014-1).

Maksymalnie 150 lat

Z biegiem czasu tracimy zdolność do regeneracji i wskaźnik DOSI powoli spada. Pokazuje to, że odporność naszego organizmu zmniejsza się wraz z wiekiem. To jeden z powodów, dla których powrót do zdrowia po chorobie czy doznanym urazie zajmuje nam więcej czasu, gdy jesteśmy starsi. Zdaniem naukowców, opracowana przez nich miara jest wiarygodną metodą, która może wskazać moment zaniknięcia odporności w ludzkim organizmie.

W swojej pracy naukowcy przekonują, że ludzie mogą żyć maksymalnie 120-150 lat. Sugerują, że w tym właśnie wieku dochodzi do całkowitego zaniku odporności.

W sumie eksperci przeanalizowali dane z badań krwi od ponad pół miliona osób, co było możliwe dzięki wykorzystaniu baz danych z Wielkiej Brytanii, USA i Rosji. Dodatkowo naukowcy badali dzienną liczbę kroków u 4532 osób, dzięki czemu uzyskali dane o tempie spadku sprawności fizycznej.

Naukowcy odkryli także, że szybkość starzenia się zmienia się w wieku 35 i 65 lat. Odpowiada to niektórym normom obowiązującym w społeczeństwie, takim jak wiek emerytalny dla sportowców i innych zawodów.

Przedłużenie długości życia

Zdaniem ekspertów już dziś możliwe jest wykorzystanie ich odkryć do informowania o możliwych metodach leczenia, które mogą wzmocnić odporność biologiczną. Możliwe, że pewnego dnia będziemy w stanie wydłużyć lata ludzkiego życia. Jednak aby to się stało, potrzeba dużo więcej badań.

Nowe opracowanie potwierdza wcześniejsze ustalenia naukowców, którzy szacowali że maksymalna długość ludzkiego życia wynosi 120-140 lat. Naukowcy przypominają jednak, że podobne obliczenia zawsze obarczone są pewnym błędem i należy podchodzić do nich bardzo ostrożnie.

Do tej pory najstarszą znaną osobą na świecie była Jeanne Calment z Francji, która przeżyła ponad 122 lata. Nowe badanie sugeruje, że bez radykalnych zmian w naszych organizmach trudno byłoby im przeżyć więcej czasu. Jako ludzie jesteśmy po prostu zbyt delikatni.

 

Źródło: Science Alert