Dodano: 28 października 2022r.

Gry wideo mają pozytywny wpływ na niektóre zdolności u dzieci

Wpływ gier wideo na rozwój dzieci od lat pozostaje kwestią dyskusyjną. Nie brakuje opinii mówiących o tym, że jest on negatywny, np. w odniesieniu do psychiki dzieci, podczas gdy inni wskazują, że gry mogą mieć korzystny wpływ na rozwój niektórych ich zdolności. Przeprowadzone niedawno badania przemawiają za tą drugą opinią.

Gry wideo mają pozytywny wpływ na niektóre zdolności u dzieci

 

Badanie przeprowadzone na dużej grupie dzieci wykazało, że te, które grały na konsoli czy komputerze przez trzy godziny dziennie lub dłużej, radziły sobie lepiej w testach umiejętności poznawczych obejmujących kontrolę impulsywnych zachowań i pamięć roboczą, w porównaniu z dziećmi, które nigdy nie grały w gry wideo.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach „JAMA Network Open” (DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.35721).

Studium ABCD

W różnych pracach badawczych pojawiały się już sugestie co do tego, że gry przyczyniają się np. do lepszego rozwoju zdolności poznawczych u dzieci. Jak dotąd brakowało jednak zdecydowanych dowodów w postaci rezultatów odpowiednich badań naukowych. Uczestniczące bowiem w dotychczasowych badaniach grupy dzieci były dość nieliczne, obejmowały zazwyczaj każdorazowo mniej niż 80 osób. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych podjęto próbę przeprowadzenia tego typu analiz na szerszą skalę, aby w większym stopniu rozwiać towarzyszące tej sprawie wątpliwości.

Naukowcy z University of Vermont wykorzystali dane zbierane w ramach programu ABCD – Adolescent Brain Cognitive Development Study. W jego ramach w trakcie okresu dojrzewania zbierane są informacje o 12 tys. dzieci. Dołączają one do programu w wieku około 9-10 lat.

Przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego regularnie badana jest tak budowa, jak i aktywność ich mózgów. Pobierane są również od nich próbki biologiczne. Zbierane są także informacje o ich rozwoju psychologicznym, jak i o środowisku, w którym żyją. Celem Studium ABCD jest lepsze zrozumienie czynników, które wpływają na rozwój samego mózgu, zdolności poznawczych u dzieci, jak i na ich rozwój społeczno-emocjonalny.

Korzystnym wpływ gier wideo

W analizie uwzględnione zostały dane dotyczące dwóch tys. dzieci. Cała ta grupa została podzielona na dwie kategorie, w zależności od czasu poświęcanego na gry. W pierwszej z nich znalazły się dzieci, które w ogóle nie grały w gry wideo, natomiast w drugiej te, które poświęcały na to trzy godziny dziennie lub więcej. Szczególnie istotne było właśnie ustalenie przedziału czasowego dla tej drugiej grupy, trzeba bowiem podkreślić, że wykracza on poza rekomendowany przez American Academy of Pediatrics limit maksymalnie 1-2 godzin dziennie.

Badacze skupili się na tym, na ile dobrze dzieci z obu grup radzą sobie z wykonywaniem zadań związanych z jednej strony z kontrolowaniem impulsywnych zachowań, a z drugiej na zapamiętywaniu nowych informacji. Przy tych próbach cały czas monitorowana była aktywność ich mózgów.

W obu przypadkach dzieci grające w gry wideo wypadły lepiej. Stwierdzono, że mają one lepszy refleks, są też precyzyjniejsze w wykonywaniu zadań. Jednocześnie rejony ich mózgów odpowiedzialne za skupianie uwagi i pamięć były aktywniejsze. Zaobserwowano jednak mniejszą aktywność w odniesieniu do części mózgu odpowiedzialnej za widzenie.

Równocześnie nie znaleziono dowodów na to, by gry wpływały na występowanie u dzieci stanów depresyjnych lub agresywnych zachowań. Jednakże rezultaty tych badań nie prowadzą oczywiście do wniosku, że dzieci powinny spędzać wręcz nieograniczoną ilość czasu przy grach, ponieważ wyniki te zależą też i od innych czynników. Poza tym różne gatunki gier mogą mieć różny wpływ na ich rozwój neuropoznawczy.

 

Źródło: National Institutes of Health, fot. Pixabay