Dodano: 11 maj 2020r.

Ekologia - wszystko co należy wiedzieć

W dzisiejszych czasach słowo ekologia oraz ekolog dla niektórych osób może oznaczać wyłącznie wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Inni mogą kojarzyć to tylko z ekologicznymi produktami żywnościowymi lub ekoterroryzmem, który ma skłonić jak największą grupę ludzi do działań na rzecz ekologii. Jednak ekologia to pojęcie z dziedziny nauki o znacznie szerszym znaczeniu. Warto zatem zaznajomić się z pojęciem ekologii oraz czym zajmują się ekolodzy.

ekologia

 

Czym jest ekologia?

Zgodnie z definicją ekologia jest to jedna z dziedzin biologii, która zajmuje się badaniem, analizą oraz wysnuwaniem wniosków na temat zależności istniejących pomiędzy poszczególnymi organizmami. Co więcej ekologia bada również zależności pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem, w którym one funkcjonują. Sam termin ekologia rozwinął się w XIX wieku. Głównym celem rozwoju tego pojęcia było zbadania oraz opisanie korzystnych jak i niekorzystnych oddziaływań między człowiekiem a biosferą, w której żyje. Więcej o badaniach na temat ekologii dowiesz się na swiatoze.pl.

Pod względem organizacji ekologii wyróżnia się ekologię gatunku oraz ekologię zespołów wielogatunkowych (zbiór gatunków wybranych organizmów żywych z tej samej rodziny zwierząt lub roślin). W ramach ekologii gatunku wyróżnić można między innymi:

  • Ekologia ewolucyjna -  zajmuje się badaniem historii oraz procesu ewolucji poszczególnych gatunków roślin oraz zwierząt;
  • Ekologia populacyjna - bada cechy oraz analizuje zmiany oraz dynamikę rozwoju wybranych populacji, a także tempo rozwoju, zasięg występowania określonego gatunku itp.;
  • Autoekologia - zajmuje się badaniem w jaki sposób wybrane organizmy funkcjonują oraz zmieniają się dostosowując się do warunków środowiska;
  • Synekologia - zajmuje się badaniem określonych grup osobników tego samego gatunku oraz współzależności między nimi.

Potoczne znaczenie ekologii

Choć jest to dosyć mylne rozumowanie ekologii wiele osób wciąż utożsamia to pojęcie z namawianiem jak największej grupy ludzi do bycia "eko". Jest to pewien rodzaj stylu życia, w którym propagowane jest zdrowe odżywianie wyłącznie ekologicznym (bez użycia nawozów sztucznych, pestycydów itp.) produktów, uprawianie sportu oraz inne działania ekologiczne. W ten sposób powstało nawet pojęcie "ekozofii" tj. połączenia ekologii i filozofii, które jest często wykorzystywane przez artystów bądź myślicieli. 

Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż ekologia to nauka stanowiąca część biologii i środowiska naturalnego, w którym również żyje człowiek. Potoczne pojęcie ekologii zostało stworzone przez człowieka w XX oraz XXI wieku. W dodatku przez propagowanie mylnego pojęcia niektóre osoby mogą w negatywny sposób odbierać pojęcie ekologii.

Kim jest ekolog?

Niewątpliwie z pojęciem ekologii wiąże się osoba, która uprawia tą profesję - ekolog. Z definicji ekolog to osoba lub grupa osób, która zajmuje się badaniem, opisywaniem oraz wysnuwaniem wniosków na temat oddziaływań pomiędzy człowiekiem a biosferą (środowiskiem naturalnym). Ekologiem można zostać poprzez:

  • ukończenie studiów lub innego rodzaju kursów w zakresie ekologii, rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego i pokrewnych;
  • działaniem w organizacjach zrzeszających działaczy na rzecz poprawy lub dostosowania środowiska naturalnego do stale zmieniającego się świata.

Warto jednak podkreślić, iż istnieje różnica pomiędzy ekologiem-naukowcem, a osobą propagującą i wspierającą ekologię. Pierwsza z opisywanych osób to przeważnie naukowiec lub badacz, który swoim udokumentowanym i podpartym badaniami działaniem może deklarować konieczne zmiany czy zwykłe obserwacje w życiu organizmów żywych. Jest to swego rodzaju lekarz oraz naukowiec w jednym.

Z kolei osoba propagująca ekologię może być dowolną osobą, która swoją postawą oraz działaniem motywuje innych do działań ekologicznych. Taka osoba może wykonywać to poprzez publikowanie opinii oraz wyników badań ekspertów z zakresu ekologii, wdrażaniem w życie zaleceń ekologów oraz pracowników ochrony przyrody czy też motywowaniem innych do podjęcia lub kontynuowania działań na rzecz ekologii.

 

Źródło: Artykuł partnera