Dodano: 23 listopada 2022r.

Druga edycja konferencji Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja

Niewątpliwie pandemia przemodelowała otaczający nas świat, jednak cały czas w pełni nie poznaliśmy wszystkich konsekwencji, jakie spowodowała w naszym życiu i sposobie codziennego funkcjonowania. Dlatego należy poddawać analizie skutki pandemii odczuwane w różnych obszarach działalności, aby zapobiec negatywnym trendom i jednocześnie wzmacniać pozytywne zmiany, jakie wymusił na nas COVID-19.

Druga edycja konferencji Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja

 

Właśnie w celu wymiany doświadczeń, ich analizy oraz wskazania nowych obszarów badawczych związanych ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie, 9.12.2022 r. organizowana jest konferencja „Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja”. Wydarzenie jest kontynuacją projektu zainicjowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) w 2020 r., który był odpowiedzią na zaistniałą sytuację naukowo-dydaktyczną oraz społeczno-gospodarczą związaną z pandemią COVID-19.

Cele konferencji

Podczas drugiej edycji konferencji kontynuowana będzie popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz promocji nauki pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości. W czasie konferencji zostaną zaprezentowane również problemy związane ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce spowodowanymi rozwojem pandemii – problematyka zdalnego nauczania oraz nowe metody zdobywania wiedzy i umiejętności, a także podsumowane zostaną dotychczasowe rozwiązania funkcjonowania uczelni w dobie pandemii.

Konferencja będzie również okazją do integracji środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów oraz specjalistów zaangażowanych w różnych działach administracji, a także jest zaproszeniem do udziału w dyskusji akademickiej całego społeczeństwa. Z uwagi na planowany udział osób niezwiązanych z nauką, ale zainteresowanych tematyką badań realizowanych w okresie pandemii, konferencja będzie również okazją do ukazania w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej.

II Konferencja Uniwersytet w Czasach Pandemii: Nauka, Dydaktyka, Administracja

Wachlarz tematyczny wystąpień będzie bardzo różnorodny, gdyż podczas konferencji zaplanowano wystąpienia około 40 prelegentów w siedmiu sesjach: plenarnej, nauk przyrodniczych i rolniczych, ekonomicznych i społecznych, inżynieryjnych i technicznych, nauk o zdrowiu, administracyjnej oraz studenckiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i odbędzie się w systemie hybrydowym. W zależności od sytuacji epidemicznej będzie można wziąć udział w konferencji stacjonarnie na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jak również za pośrednictwem platformy webinaryjnej, przy jednoczesnym streamingu online na kanale YouTube oraz stronie internetowej Uczelni, dając możliwość udziału w wydarzeniu szerokiej rzeszy osób.

Akcja szczepień

W trakcie trwania konferencji dla wszystkich chętnych odbędą się szczepienia przeciw COVID-19. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób w pełni zaszczepionych celem przyjęcia dawki przypominającej, zaktualizowanej dla wariantu Omikron. Przewidziane są również szczepienia dla osób niezaszczepionych chcących przyjąć dawki w ramach podstawowego schematu szczepienia.

Szczepienie odbędzie się 9 grudnia br. w godz. 9.00-13.00 w budynku Biocentrum UPP, ul. Dojazd 11, Katedra Biochemii i Biotechnologii, część A, sala 1.13

W celu dokonania zgłoszenia na szczepienie należy wypełnić formularz na stronie https://sars2022.up.poznan.pl/rejestracja-dla-sluchacza lub wysłać e-mail na adres joanna.zeyland@up.poznan.pl podając wyłącznie liczbę osób wyrażających chęć szczepienia.

Wszystkie szczegóły na temat Konferencji i akcji szczepień znaleźć można na stronie internetowej konferencji https://sars2022.up.poznan.pl/

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza i dofinansowana jest z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Źródło i fot.: UPP