Dodano: 20 luty 2019r.

Czy każdy tłumacz może zajmować się tłumaczeniami przysięgłymi?

Tłumaczenia przysięgłe to nic innego jak tłumaczenia uwierzytelnione. Do ich wykonania konieczne są specjalne uprawnienia, potwierdzające kwalifikacje tłumacza.

 

Aby zostać certyfikowanym tłumaczem przysięgłym wpisanym na specjalną listę należy zdać egzamin, który udaje się zaliczyć tylko nielicznym. Ponadto kandydat starający się o to stanowisko musi posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, lub na zasadach wzajemności obywatelstwo innego państwa. Dodatkowo tłumacz przysięgły musi posiadać zaświadczenie o niekaralności (w przeszłości nie mógł on być nigdy karany, ani przebywać w więzieniu). Nie trzeba tu chyba wspominać o doskonałej znajomości co najmniej dwóch języków – ojczystego i obcego, z którym chce się pracować. Do tego dochodzą umiejętności translatorskie i znajomość zasad gramatyki, ortografii i innych. Jakby tego było mało tłumacz przysięgły musi być dobrze obeznany z zasadami i normami prawnymi obowiązującymi w kraju, na który wykonywany jest przekład. Kolejną rzeczą wyróżniającą tłumacza przysięgłego od zwykłego jest fakt, że powinien on mieć ukończone studia wyższe – najlepiej filologiczne. Jak widać droga do uzyskania tytułu jest ciężka i kręta, aczkolwiek warto się postarać. Pozwala on na wykonywanie dużo odpowiedzialniejszych zleceń takich jak wszystkie dokumenty objęte mocą prawną. Niesie to ze sobą również szereg poważnych konsekwencji, którymi nie jest obarczana osoba zlecająca tłumaczenia, a tłumacz przysięgły, które je wykonywał. I tak konieczna jest pieczęć tłumacz przysięgłego do wykonania tłumaczeń przysięgłych: dokumentów sądowych, metrykalnych, samochodowych, szkolnych, wszelkich umów i innych ważnych pism. Dokładniej są to wszystkie:

 • akty małżeństwa,
 • akty notarialne,
 • akty urodzenia,
 • akty zgonu,
 • dowody rejestracyjne samochodu,
 • dyplomy ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich),
 • papiery rozwodowe,
 • pełnomocnictwa,
 • polisy,
 • prawa jazdy,
 • świadectwa bierzmowania,
 • świadectwa chrztu,
 • świadectwa komunii,
 • świadectwa maturalne,
 • świadectwa z gimnazjum,
 • świadectwa z liceum,
 • świadectwa z technikum,
 • świadectwa ze szkoły podstawowej,
 • świadectwa ze szkoły zawodowej,
 • testamenty,
 • umowy kupna,
 • umowy najmu,
 • umowy o prace,
 • umowy spółek,
 • umowy sprzedaży,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdu.

 

Źródło: Artykuł partnera