Dodano: 30 listopada 2016r.

Cztery nowe pierwiastki otrzymały nazwy

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej podała oficjalne nazwy nowych pierwiastków, o których usłyszeliśmy na początku roku: Nihonium, Moscovium, Tennessine, Oganesson.

Układ okresowy pierwiastków

 

O czterech nowych pierwiastkach dowiedzieliśmy na początku roku. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej oficjalnie włączyła je do Układu Okresowego 5 stycznia. Wtedy też nowe pierwiastki otrzymały tymczasowe nazwy: Ununtrium, Ununpentium, Ununseptium i Ununoctium. Teraz pierwiastki otrzymały oficjalne nazwy i symbole.

Siódmy okres na Tablicy Mendelejewa został uzupełniony o: Nihonium o liczbie atomowej 113 i symbolu Nh, Moscovium o liczbie atomowej 115 i symbolu Mc, Tennessine o liczbie atomowej 117 i symbolu Ts oraz Oganesson o liczbie atomowej 118 i symbolu Og.

Pierwiastki te nie występują naturalnie, zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych, tak jak pozostałe o liczbie atomowej powyżej 94. Odkryć dokonali amerykańscy, japońscy oraz rosyjscy naukowcy. Badania nad nimi trwały od lat. W tych przypadkach dostarczenie dowodu na istnienie pierwiastka było niebywale trudne ze względu na to, że rozpadają się w przeciągu kilku sekund. Stąd tak długi okres badań i uzyskiwania dowodów.

Odkrywcom przysługiwało prawo do nadania nazwy nowym pierwiastkom. Propozycje musiały jednak przeczekać kilka miesięcy. W tym czasie poddawano je publicznym konsultacjom.

A tak wygląda nowa tablica Mendelejewa:


Fot. IUPAC

Fot. IUPAC

 


Źródło: iupac.org, fot. Ed Uthman/Wikimedia Commons