Dodano: 20 styczeń 2017r.

Człowiek staje się coraz głupszy

Maleje liczba ludzi, których geny predysponują do głębszego zdobywania wiedzy. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez islandzkich naukowców. 

Ukończenie szkoły wyższej


Geny, które odpowiadają za smykałkę do pogłębiania wiedzy, są w odwrocie. Zestaw takich genów został odkryty przez amerykańskich badaczy w ubiegłym roku. Choć na poziom wykształcenia wpływają też inne czynniki społeczne i środowiskowe (wpływ rodziny, znajomych czy chęć zdobycia wymarzonej pracy), to uwarunkowania genetyczne mogą zwiększać nawet o 20 proc. pęd ku wiedzy. Wpływają one przede wszystkim na długość i intensywność naszego kształcenia.

Mająca swoją siedzibę w Reykjaviku firma deCODE Genetics przeanalizowała dane genetyczne dotyczące 100 tys. osób, czyli blisko 1/3 populacji Islandii. Analiza wykazała, że ludzi posiadających predyspozycje genetyczne do dłuższej i głębszej nauki jest coraz mniej. Zestaw odpowiednich genów występuje coraz rzadziej. Badania objęły dane z okresu 1910-1975.

Dlaczego głupiejemy? Według naukowców odpowiada za to niechęć do rozmnażania się ludzi posiadających zestaw genów predysponujących do zdobywania wiedzy. Wnioski płynące z pracy Islandczyków odpowiadają z grubsza groteskowej wizji przyszłości przedstawionej w filmie „Idiokracja”. Osoby z predyspozycjami genetycznymi do zdobywania wiedzy zakładają rodziny dużo później niż ich mniej wykształceni koledzy. Do tego statystycznie mają mniej dzieci od osób, które nie posiadają odpowiedniego zestawu genów.

Trend ten jest obserwowany nie tylko na Islandii – twierdzą badacze. Jeśli się utrzyma w dłuższym okresie, to zestaw genów predysponujących do zdobywania wiedzy może całkiem zniknąć z genetycznej puli człowieka.

Islandzcy naukowcy wyliczyli, że w ten sposób ubywa nam 0,04 punktu IQ na dekadę. Jednak gdyby wziąć pod uwagę zestaw wszystkich genów odpowiadających za wykształcenie, których jest zdecydowanie więcej niż tzw. „genów edukacji”, wynik wynosiłby 0,3 punktu IQ.

Badanie przeprowadzone na Islandii stoją jednak w sprzeczności z tzw. efektem Flynna, który mówi o wzroście wyników w testach na inteligencje średnio o ok. trzy punkty na dekadę. Trzeba jednak dodać, że efekt ten ma największy wpływ w państwach rozwiniętego Zachodu. Co z kolei odzwierciedla wpływ na poziom wykształcenia czynników środowiskowych – szerszy dostęp do edukacji.

 

Źródło: Proceedings of the National Academy of Science, sciencealert.com