Dodano: 07 lutego 2017r.

Czarny humor świadczy o wysokim IQ

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, istnieje silna korelacja między inteligencją, a upodobaniem do czarnego humoru.

Szkielety


Na uczelni we Wiedniu przeprowadzono badanie, w które zaangażowano 156 osób. Grupa badanych składała się z mieszanki kobiet i mężczyzn o średniej wieku 33 lat oraz o różnym poziomie wykształcenia. Badani najpierw zostali poddani testom na inteligencję oraz testom sprawdzającym poziom agresji. Sprawdzono też, jakie mają nastawienie do życia. Następnie ustalono, jak reagują na humorystyczne grafiki o ponurym zabarwieniu niemieckiego rysownika Uliego Steina.

Tematy rysunkowych żartów Steina to przede wszystkim śmierć, choroby, niepełnosprawność i wojna. Jeden z obrazków przedstawiał zdezorientowanego człowieka w budce telefonicznej. Głos z słuchawki aparatu mówił: tu automatyczna sekretarka stowarzyszenia samopomocy pacjentów z chorobą Alzheimera, jeśli nadal pamiętasz temat, o którym chciałeś porozmawiać, zostaw wiadomość po sygnale.

Badani zostali poproszeni o ocenę każdego z rysunków. Wyniki pokazały, że grupa, która najbardziej doceniała czarny humor, miała też najwyższe wyniki w testach na inteligencję. Byli też najlepiej wyedukowani i mieli niski poziom agresji. Płeć oraz wiek nie miały istotnego wpływu na rezultaty.

Ci, którym ten rodzaj humoru najmniej odpowiadał, mieli średnie oraz najniższe wyniki w testach oceniających inteligencję. Mieli też wyższy poziom agresji i łatwiej poddawali się negatywnym nastrojom.

Jeśli zatem cieszy cię czarny humor, nie oznacza to, że jesteś pozbawiony empatii lub cierpisz na jakieś skrzywienie emocjonalne. Ten rodzaj humoru, według naukowców, wymaga nieco więcej inteligencji, dlatego, że potrzeba tutaj bardziej skomplikowanego procesu przetwarzania informacji.

 

Źródło: Cognitive Processing