Dodano: 29 listopad 2017r.

12 tys. euro dla zwycięzcy konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską

Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską.

 

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która w 2017 zdobyła tytuł doktora w jednej z tych dziedzin: inżynieria aerokosmiczna, inżynieria morska, infrastruktura i transport lub energia. Konkurs ma na celu wspieranie najbardziej zaawansowanych badań i obejmuje obszary działalności grupy SENER.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Fundacja SENER przyzna pojedynczą nagrodę pieniężną w wysokości 12 tys. euro dla autora zwycięskiej pracy i kolejne 3 tys. euro dla opiekuna badania. Zgłoszenia w języku angielski lub hiszpańskim można przesyłać do 22 grudnia 2017 roku, do godziny 13:00. Informacja o zwycięzcy zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale 2018 roku, a nagroda zostanie wręczona w kwietniu tego roku.

Prace konkursowe będą oceniane przez jury złożone z promotorów prac, które wygrywały w poprzednich edycjach, dwóch doktorów z zespołu technicznego SENER z doświadczeniem w pracy badawczej, powierników Fundacji SENER z tytułem doktora oraz dyrektora i sekretarza Fundacji.

Głównym kryterium oceny prac biorących udział w konkursie będzie znaczenie badań i ich potencjał do praktycznego wykorzystania. Oceniający wezmą również pod uwagę jakość pracy dyplomowej oraz jej wpływ w kanałach rozpowszechniania informacji naukowej (czasopisma, patenty itp.), nagrody i inne wyróżnienia, a także przejrzystość prezentacji.

Pełne zasady konkursu Najlepsza Praca Doktorska są dostępne na stronie internetowej Fundacji SENER.

Fundacja SENER została stworzona w 2002 roku przez grupę SENER i rodzinę Sendagorta, w celu sponsorowania inicjatyw i wspólnych działań. Przez ostatnie 15 lat Fundacja SENER angażowała się w działania nastawione na edukację i szkolenia i pomagała rozwijać społecznie odpowiedzialny charakter działalności firmy.

Cele fundacji SENER to: promocja ducha założycieli SENER, który charakteryzuje się poszukiwaniem wiedzy naukowej i technologicznej; wdrażanie tej wiedzy w projektach inżynierskich w celu osiągnięcia najlepszych rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych czasów i otoczenia; wspieranie pracy i/lub szkolenia osób lub grup, które wykazują się szczególnymi umiejętnościami w nauce, wykorzystaniu technologii odpowiedzialności etycznej; promowanie moralnego i materialnego rozwoju społeczeństwa poprzez programy i projekty skoncentrowane na nauce i technologii.

Założona w 1956 roku firma SENER jest prywatną korporacją inżynieryjno-technologiczną oferującą klientom najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Firma cieszy się międzynarodowym uznaniem za niezależność, zaangażowanie w  innowacyjność i jakość. SENER zatrudnia prawie 2500 specjalistów w oddziałach w Algierii, Argentynie, Brazylii, Chile, Chinach, Indiach, Kolumbii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Meksyku, Maroko, Polsce, Portugalii, RPA, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W 2016 r. przychody grupy osiągnęły prawie 910 milionów euro.

 

Źródło: informacja prasowa, SENER