„Szósty zmysł” u zwierząt jest bardziej rozpowszechniony niż dotychczas sądzono

Wiele gatunków zwierząt posiada zdolność do wyczuwania ziemskiego pola magnetycznego, określaną czasami „szóstym zmysłem”. Korzystają z niej do nawigowania po planecie, szczególnie w długodystansowych migracjach. Jak wynika z ostatnich badań, zdolność do wyczuwania pola magnetycznego może być w świecie zwierząt bardziej rozpowszechniona, niż dotąd uważano.… czytaj więcej

Zaginiony list Einsteina. Geniusz przewidział odkrycie zwierzęcych superzmysłów

Dziesiątki lat przed tym, jak dowiedzieliśmy się, że ptaki mogą „widzieć” pole magnetyczne Ziemi, Albert Einstein dyskutował o możliwości istnienia podobnych superzmysłów wśród zwierząt. Wiemy to dzięki ujawnionym listom geniusza, które wymieniał ze swoimi wielbicielami. … czytaj więcej

Pierwsza bezpośrednia obserwacja reakcji komórek na pole magnetyczne

Naukowcy z Japonii po raz pierwszy zaobserwowali, jak żywe komórki reagują na pole magnetyczne. Ich badania mogą okazać się kluczowe w zrozumieniu, w jaki sposób zwierzęta, od ptaków po motyle, nawigują przy użyciu ziemskiego pola magnetycznego. Być może uda się też poszerzyć wiedzę na temat tego, czy słabe pola elektromagnetyczne mogą wpływać na nasze zdrowie.… czytaj więcej

Zwierzęta wyczuwają pole magnetyczne dzięki drobnoustrojom w ich ciałach?

Magnetorecepcja, czyli zdolność do wykrywania ziemskiego pola magnetycznego przez wiele gatunków zwierząt, co umożliwia im orientację w przestrzeni, jest słabo poznana. Od dziesięcioleci dowody pokazują, że zwierzęta mogą wyczuwać pole magnetyczne i używać go do nawigacji po planecie w długodystansowych migracjach. Mechanizmy stojące za magnetycznym szóstym zmysłem pozostają zagadką. W nowych badaniach naukowcy wysunęli hipotezę, że zmysł ten pochodzi z symbiotycznej relacji z pewnymi bakteriami.… czytaj więcej