Michael Atiyah ogłosił, że rozwiązał hipotezę Riemanna. Eksperci jednak sceptyczni

Słynny matematyk sir Michael Atiyah przedstawił podczas Heidelberg Laureate Forum początkiem tygodnia rozwiązanie hipotezy Riemanna - problem związany z dystrybucją liczb pierwszych, który pozostaje nierozwiązany od prawie 160 lat. Jednak eksperci pozostają sceptyczni co do twierdzeń Atiyaha.… czytaj więcej

Odkryto największą liczbę pierwszą i największą liczbę doskonałą

Liczby pierwsze są wyjątkowe w matematyce, bo dzielą się jedynie przez 1 oraz przez samą siebie. Innymi słowy nie można ich podzielić bez reszty na mniejsze czynniki. Pod koniec ubiegłego roku, dzięki międzynarodowej inicjatywie GIMPS udało się odnaleźć największą jak dotąd znaną liczbę pierwszą. Składa się z ponad 23 milionów cyfr, a jej skrótowa nazwa to M77232917. Przy okazji odkryto również największą znaną nam do tej pory liczbę doskonałą.… czytaj więcej