Dziura ozonowa najmniejsza od ponad 30 lat

Jak podało Copernicus Atmosphere Monitoring Service – europejskie obserwatorium monitorujące warstwę ozonową nad Antarktyką, obecnie dziura ozonowa zajmuje znacznie poniżej połowy obszaru zwykle obserwowanego w połowie września. Eksperci twierdzą, że tegoroczna dziura ozonowa będzie jedną z najmniejszych, jakie widzieliśmy od połowy lat osiemdziesiątych.… czytaj więcej

Raport ONZ: warstwa ozonowa regeneruje się

Zgodnie z nowym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, warstwa ozonowa odnawia się i jeśli tempo regeneracji się utrzyma, do 2060 roku po dziurze ozonowej nie powinno być śladu.… czytaj więcej

Spada tempo zanikania warstwy ozonowej

Pomiary dokonane przy pomocy należącego do NASA satelity Aura wskazują, że spada tempo zanikania warstwy ozonowej. Jak twierdzą eksperci z NASA, korzystna zmiana jest bezpośrednim wynikiem międzynarodowych zakazów używania w przemyśle wielu związków chemicznych, które powodowały niszczenie warstwy ochronnej.… czytaj więcej

Nowe zagrożenie dla warstwy ozonowej

Warstwa ozonowa, która chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym od Słońca, stanęła w obliczu nowego zagrożenia. Jest nim dichlorometan – związek powszechnie używany w przemyśle, głównie jako rozpuszczalnik.… czytaj więcej