40 lat świetlnych od nas znajduje się planeta z temperaturą podobną do ziemskiej

W odległości około 40 lat świetlnych od Układu Słonecznego astronomowie odkryli planetę podobną do Ziemi. Gliese 12 b, bo tak została nazwana, jest nieco mniejsza od naszej planety, a szacowana temperatura na jej powierzchni wynosi 42 stopnie Celsjusza.… czytaj więcej

Rozwiązanie zagadki „opuchniętej” planety. Pomogły dane z teleskopu Webba

Planeta pozasłoneczna WASP-107b jest mniej więcej wielkości Jowisza, jednak ma masę jedynie jednej dziesiątej jego masy, co czyni ją planetą o jednej z najniższej gęstości. Przez to jest nazywana „planetą z waty cukrowej”. Od czasu jej odkrycia badacze zastanawiali się, jak taki świat mógł powstać. Wydaje się, że astronomom udało się w końcu rozwiązać zagadkę, a stało się to możliwe dzięki obserwacji tego, co dzieje się wewnątrz planety.… czytaj więcej

Teleskop Webba wykrył atmosferę wokół skalistej planety poza Układem Słonecznym

Astronomowie, korzystając z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba odkryli atmosferę na skalistej egzoplanecie 55 Cancri e, oddalonej od Ziemi o 41 lat świetlnych. To pierwsza skalista planeta poza Układem Słonecznym, na której potwierdzono istnienie atmosfery.… czytaj więcej

Zaskakujące spłaszczenie rodzących się planet gazowych

Zasadniczo każda planeta rozpoczyna życie w obracającym się wirze gazu i pyłu, czyli swojej niemowlęcej kolebce nazywanej przez astronomów dyskiem protoplanetarnym. Okazuje się jednak, że może być znacznie łatwiej przeprowadzić symulację dynamiki takich dysków za pomocą komputerów na Ziemi, niż je bezpośrednio zaobserwować. Wyniki takich symulacji mogą zaskakiwać. Dwaj naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Centralnego Lancashire (UCL) wykorzystali superkomputer do lepszego zbadania, jak dokładnie formują się tam planety. Okazuje się, że nowo narodzone światy gazowe mogą być bardzo silnie spłaszczone na biegunach. … czytaj więcej

Harmonia sfer – jak działają rezonanse orbitalne?

Znamy już ponad 5,5 tysiąca planet pozasłonecznych. Najczęściej krążą wokół swoich gwiazd w ogromnych odległościach. Zdarzają się wprawdzie przypadki, gdy planeta krąży wokół macierzystej gwiazdy znacznie bliżej niż nasz Merkury względem Słońca, ale to wciąż bardzo duże dystanse. Bywa też tak, że orbity poszczególnych planet krążących wokół gwiazdy wykazują powtarzające się wzorce.… czytaj więcej

Odkryto superziemię znajdującą się 137 lat świetlnych od nas. Planeta może mieć towarzyszkę

137 lat świetlnych od nas, na wyjątkowo ciasnej orbicie wokół swojej gwiazdy, krąży planeta skalista o promieniu o 55 proc. większym od promienia Ziemi. To TOI-715b. Planeta ta znajduje się w tzw. ekosferze, czyli strefie wokół gwiazdy, w której obrębie panujące warunki mogłyby umożliwić istnienie wody w stanie ciekłym, co z kolei mogłoby sprzyjać powstaniu i rozwojowi organizmów żywych. Astronomowie podejrzewają, że wokół tej gwiazdy może krążyć także druga planeta o rozmiarach podobnych do Ziemi.… czytaj więcej

Teleskop Hubble'a zaobserwował parę wodną w atmosferze egzoplanety

Astronomowie korzystając z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a dostrzegli parę wodną w atmosferze egzoplanety, którą odkryto kilka lat temu. Planeta GJ 9827d to świat o średnicy około dwukrotnie większej od Ziemi i znajduje się około 97 lat świetlnych od nas.… czytaj więcej

Satelita Cheops odkrył rzadki układ sześciu planet poruszających się w idealnej synchronizacji

Astronomowie odkryli wokół oddalonej o 100 lat świetlnych gwiazdy rzadki układ sześciu planet krążących w idealnej synchronizacji. Planety te, jak wskazali odkrywcy, „poruszają się w orbitalnym walcu”, który nie zmienił się od momentu powstania miliardy lat temu. W odkryciu udział ma naukowiec z UMK w Toruniu.… czytaj więcej

Astronomowie dostrzegli metan i parę wodną na odległej egzoplanecie

W atmosferze planety pozasłonecznej WASP-80 b astronomowie dostrzegli sygnatury metanu i pary wodnej. WASP-80 b to planeta o rozmiarach i masie podobnej do Jowisza i znajduje się około 163 lata świetlne od nas, w kierunku konstelacji Orła.… czytaj więcej

22 lata świetlne od nas znajduje się świat wielkości Ziemi

Kosmiczny Teleskop Hubble'a dokonał pomiarów najbliższej nam tranzytującej planety. Świat sklasyfikowany jako LTT 1445Ac ma niemal identyczne rozmiary co Ziemia, ale jest nieco bardziej masywny. Znajduje się około 22 lata świetlne od nas i jest najbliższą znaną nam planetą skalistą wielkości Ziemi.… czytaj więcej