Dodano: 25 lipiec 2019r.

Oficjalne stanowisko Polskiej Akademii Nauk ws. zmian klimatu

W związku z niedawnymi nierzetelnymi publikacjami w niektórych mediach dotyczących zmian klimatu, Polska Akademia Nauk przedstawiła oficjalne stanowisko na ten temat. „Podkreślamy, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody” - czytamy na stronach PAN.

Oficjalne stanowisko Polskiej Akademii Nauk ws. zmian klimatu

 

W publikacji, która ukazała się na stronach internetowych Polskiej Akademii Nauk, badacze podkreślają, że główną przyczyną zmian klimatycznych jest działalność człowieka. Sama publikacja jest odpowiedzią na przedstawiane w sposób nierzetelny w niektórych mediach kwestie ocieplenia klimatu. „W trosce o jakość debaty publicznej przedstawiamy oficjalne i jednoznaczne stanowisko Polskiej Akademii Nauk” - czytamy w na stronach PAN.

Przedstawiciele PAN w opublikowanym tekście posłużyli się danymi pochodzącymi ze wspólnej deklaracji Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Naukowych, przyjętej 10 grudnia 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Podkreślili, że są niepodważalne dowody naukowe na zmiany klimatu i dominującą rolę człowieka w ich wywołaniu.

 

W stanowisku PAN możemy przeczytać, że obecnie dysponujemy niezbitymi dowodami na to, że nasza planeta ulega ociepleniu w bardzo szybkim tempie. Dzisiaj średnia temperatura jest o 1 stopień Celsjusza wyższa w porównaniu do czasów sprzed rewolucji przemysłowej.

„Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu. Wiele ze spowodowanych w ten sposób zmian już dziś ma negatywny wpływ na społeczeństwo i może pogłębić problemy społeczne” - czytamy w publikacji. Jej autorzy podkreślają jednak, że wciąż mamy szansę uniknąć najgorszych skutków kryzysu klimatycznego, trzeba tylko działać szybko, bo wraz z upływem czasu, szansa ta szybko znika.

„Jeśli szansa ta całkiem przepadnie, rozwój ludzkości zostanie udaremniony, a stosowanie paliw kopalnych, które w dużej mierze rozwój ten umożliwiło, stanie się naszym przekleństwem” - piszą naukowcy z PAN.

W komunikacie badacze przedstawili też stanowisko Komitetu Geofizyki PAN z ubiegłego roku, w którym również widać, że narastający wzrost średniej temperatury Ziemi jest powiązany z emisją gazów cieplarnianych i może się okazać katastrofalny dla różnych aspektów życia i działania ludzkości. Uczeni zwracają uwagę, że globalne ocieplenie postępuje.

Stanowisko Komitetu Geofizyki PAN z ubiegłego roku również zostało wydane w odpowiedzi na nierzetelne informacje na temat zmian klimatu pojawiające się w debacie publicznej, o czym możemy przeczytać na jego wstępie.

Naukowcy z Instytut Geofizyki PAN w publikacji z ubiegłego roku podkreślili, że lata 2014-2016 były najcieplejsze w historii pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych, zasięg lodu morskiego w Arktyce podczas jego letnich minimum pozostaje na bardzo niskim poziomie, a zasięgi podczas zimowego maksimum były najmniejsze w historii pomiarów w ciągu trzech ostatnich lat. Podobnie ma się sytuacja jeśli chodzi o zasięg lodu morskiego wokół Antarktydy. Badacze dalej wskazują na topnienie lodowców górskich oraz lądolodu Grenlandii i Antarktydy i ocieplanie się światowego oceanu w bardzo szybkim tempie.

„Nauka nie ma istotnych wątpliwości co do przyczyny trwającego globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany jest zarówno dobre zrozumiały w sensie teoretycznym, ale też jego wartość i zmiany mierzone są bezpośrednio w widmie promieniowania termicznego Ziemi. Spowodowany jest on absorpcją tego promieniowania przez gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, którego stężenie wzrosło od czasów przedprzemysłowych o ponad 40 proc., metan, którego stężenie podwoiło się od XIX wieku, oraz spowodowane tym sprzężenia zwrotnie dodatnie, takie jak wzrost zawartości pary wodnej w atmosferze” - czytamy w stanowisku Komitetu Geofizyki PAN.

Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost intensywności susz w rejonach podzwrotnikowych, zanik wieloletniej zmarzliny w rejonach polarnych czy intensyfikację fal upałów i burz. Modele klimatyczne przewidują kontynuację tych niekorzystnych trendów w następnych dekadach, a także wskazują na możliwość uaktywnienia się nowych niekorzystnych procesów.

Naukowcy z PAN są aktywni w wielu międzynarodowych grupach naukowych badających zmiany klimatu. W trosce o jakość debaty publicznej oraz rzetelne edukowanie społeczeństwa, zaapeloali do dziennikarzy o posługiwanie się aktualnymi i wiarygodnymi informacjami.

 

Źródło: PAN, fot. MaxPixel