Dodano: 24 czerwiec 2021r.

Jakie są rodzaje diagnostycznych badań obrazowych?

Badania obrazowe są obecnie bardzo popularne na rynku medycznym. Udoskonala się je technologicznie, co daje większe możliwości diagnostyczne. Za podstawowe badania diagnostyczne uważa się rentgen oraz ultrasonografię. Techniki te zostały jednak wyparte przez nowocześniejsze metody, np. rezonans czy też tomografię komputerową.

Jakie są rodzaje diagnostycznych badań obrazowych?

 

Czym jest diagnostyka obrazowa?

Diagnostyka obrazowa to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem zmian patologicznych oraz fizjologicznych w obrębie kości, narządów i tkanek ludzkiego organizmu. Pierwsze badania diagnostyczne tego typu odkryto ponad 120 lat temu. Nosiły one nazwę „promieniowanie X”, a obecnie określa się je rentgenem lub potocznie prześwietleniem. Użycie promieniowania do zobrazowania wnętrza ciała człowieka było w tamtych czasach nie lada odkryciem, co nagrodzono Noblem w dziedzinie fizyki. Badania rentgenowskie funkcjonują po dziś dzień, choć w świecie medycyny króluje nowoczesna diagnostyka obrazowa. Do prześwietlenia narządów służą pole magnetyczne i ultradźwięki.

Na całym świecie jest wiele placówek, w których można wykonać badania diagnostyczne. Luxmed Diagnostyka nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele miejsc specjalizuje się wyłącznie w technice obrazowej. Większość to placówki prywatne, w których istnieje możliwość wykonania badań zarówno refundowanych, jak i odpłatnych. 

Rodzaje diagnostycznych badań obrazowych

Diagnostyka obrazowa jest bardzo rozbudowana. Rodzaj badania zależy od stanu zdrowia chorego, jego potrzeb, a także zaleceń lekarzy. Obecnie do technik obrazowania zalicza się:

  • rentgen (RTG) – jest badaniem diagnostycznym opartym na emitowaniu wiązki promieni. Przenikają one przez tkanki, dając obraz narządów wewnętrznych oraz kości. Badanie można wykonać dwojako: techniką konwencjonalną lub cyfrową. Promieniowanie rentgena w dużych dawkach jest szkodliwe, stąd zalecenie zminimalizowania częstotliwości wykonywania badań. Za pomocą RTG diagnozuje się nieprawidłowości w układzie kostnym, pokarmowym i oddechowym;
  • tomografię komputerową (CT) – jest nowocześniejsza od badań rentgenowskich, choć podobnie jak RTG wykorzystuje promieniowanie X. Jest ono tak niewielkie, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Badanie służy wykrywaniu patologii w obrębie układu nerwowego, naczyniowego, kostnego oraz struktur wewnątrz czaszki;
  • ultrasonografię (USG) – jest badaniem opierającym się na ultradźwiękach, które, przenikając przez tkanki, przemieniają się w fale dźwiękowe. Te zaś tworzą kilkuwymiarowy obraz narządów wewnętrznych;
  • rezonans magnetyczny – działa w oparciu o pole magnetyczne. Stosuje się go głównie w obrazowaniu tkanek miękkich. Jest przydatny w diagnostyce schorzeń mózgu, układu nerwowego, kręgosłupa, a także innych narządów wewnętrznych.

Diagnostycznym badaniem obrazowym jest też scyntygrafia. Polega ona na podaniu izotopów promieniotwórczych do poszczególnych tkanek i narządów. Badany obszar obserwuje się za pomocą kamery lub scyntygrafu. Technikę tę wykorzystuje się głównie do zobrazowania nerek lub kości, ale można także obejrzeć inne narządy.


Źródło: artykuł partnera