Dodano: 02 wrzesień 2019r.

ABM zaprezentuje Program Rozwoju Badań Klinicznych i podpisze list intencyjny z kluczowymi firmami farmaceutycznymi

Podczas XXIX Forum w Krynicy-Zdroju Agencja Badań Medycznych przedstawi Program Rozwoju Badań Klinicznych dotyczący rozwoju tego sektora w Polsce w wieloletniej perspektywie. Program poznamy podczas panelu ABM pt. „Badania i rozwój biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju”, który odbędzie się 4 września. Tego samego dnia ABM podpisze również list intencyjny deklarujący współpracę z przedstawicielami kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej medycyny.

Agencja Badań Medycznych

 

Program Rozwoju Badań Klinicznych stanowi plan działań do podjęcia przez Agencję Badań Medycznych oraz inne instytucje mające na celu zwiększenie udziału badań klinicznych w ochronie zdrowia. Idąc w ślady najlepiej rozwiniętych systemów ochrony zdrowia, ABM ma na celu wsparcie rozwoju rodzimej biotechnologii, poprzez umożliwienie podjęcia badań klinicznych, w tym także badań niekomercyjnych.

Celem ABM jest ożywienie dyskusji na temat znaczenia i potencjału biotechnologii dla rozwoju gospodarczego. Zadaniem Programu Rozwoju Badań Klinicznych jest wypracowanie odpowiednich warunków do tworzenia innowacyjnych technologii i inwestowania w naszym kraju oraz zwiększenie możliwości prowadzenia w naszym kraju większej liczby badań. Realizacja Programu prowadzić ma do zmiany obecnego systemu, w kierunku coraz bardziej spójnego oparcia go o badania naukowe.

 

- Efektem wdrożenia Programu, będzie stały rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a tym samym rozwoju nowoczesnych technologii medycznych. Wykorzystanie tych technologii w procesie terapeutycznym ma szansę wpłynąć także na obniżenie kosztów płatnika czy wzrost PKB. Działania te oznaczają szansę dla pacjentów na lepszy dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii – podkreśla dr Radosław Sierpiński – p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych.

W panelu „Badania i rozwój w biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju” uczestniczyć będą: prof. dr hab. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Wojciech Maksymowicz – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Radosław Sierpiński - p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, Jacques Demotes - Dyrektor Generalny The European Clinical Research Infrastructure Network, John Dunlop - Wiceprezes ds. Badań Neurologicznych, Amgen, Trevor Gunn - Wiceprezes ds. Stosunków Międzynarodowych, Medtronic.

Ponadto podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, Polska podpisze także porozumienie z Europejską Siecią Infrastruktury ds. Badań Klinicznych (ECRIN). Podjęte działania umożliwiają uzyskanie przez nasz kraj statusu obserwatora, a następnie członka sieci ECRIN, będącej międzynarodową agencją wspierającą sieć badań klinicznych w Europie. ABM podpisze również list intencyjny deklarujący współpracę z przedstawicielami kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej medycyny.

Kooperacja ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia. Współpraca ukierunkowana będzie na rozwój nowych technologii i badań naukowych w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Wspólne działania mają opierać się w szczególności na: wymianie doświadczeń, organizacji wspólnych warsztatów, konferencji, seminariów, czy szkoleń, a także na tworzeniu form współpracy na poziomie eksperckim i doradczym.

- Agencja Badań Medycznych jest nowym, ale bardzo ważnym podmiotem w przestrzeni badań klinicznych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że podpisanie porozumienia stanowi ważny etap budowania długofalowych i partnerskich relacji z ABM w oparciu o wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. MSD zawsze w centrum swoich działań stawia pacjenta, stąd wierzymy, że podpisanie dokumentu przyczyni się do ułatwienia polskim pacjentom dostępu do nowych terapii. Chcemy aktywnie brać udział w tym procesie.– podsumowuje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

 

Źródło i fot.: ABM