Dodano: 02 wrzesień 2019r.

ABM zaprezentuje Program Rozwoju Badań Klinicznych i podpisze list intencyjny z kluczowymi firmami farmaceutycznymi

Podczas XXIX Forum w Krynicy-Zdroju Agencja Badań Medycznych przedstawi Program Rozwoju Badań Klinicznych dotyczący rozwoju tego sektora w Polsce w wieloletniej perspektywie. Program poznamy podczas panelu ABM pt. „Badania i rozwój biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju”, który odbędzie się 4 września. Tego samego dnia ABM podpisze również list intencyjny deklarujący współpracę z przedstawicielami kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej medycyny.

 

Program Rozwoju Badań Klinicznych stanowi plan działań do podjęcia przez Agencję Badań Medycznych oraz inne instytucje mające na celu zwiększenie udziału badań klinicznych w ochronie zdrowia. Idąc w ślady najlepiej rozwiniętych systemów ochrony zdrowia, ABM ma na celu wsparcie rozwoju rodzimej biotechnologii, poprzez umożliwienie podjęcia badań klinicznych, w tym także badań niekomercyjnych.

Celem ABM jest ożywienie dyskusji na temat znaczenia i potencjału biotechnologii dla rozwoju gospodarczego. Zadaniem Programu Rozwoju Badań Klinicznych jest wypracowanie odpowiednich warunków do tworzenia innowacyjnych technologii i inwestowania w naszym kraju oraz zwiększenie możliwości prowadzenia w naszym kraju większej liczby badań. Realizacja Programu prowadzić ma do zmiany obecnego systemu, w kierunku coraz bardziej spójnego oparcia go o badania naukowe.

 

- Efektem wdrożenia Programu, będzie stały rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a tym samym rozwoju nowoczesnych technologii medycznych. Wykorzystanie tych technologii w procesie terapeutycznym ma szansę wpłynąć także na obniżenie kosztów płatnika czy wzrost PKB. Działania te oznaczają szansę dla pacjentów na lepszy dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii – podkreśla dr Radosław Sierpiński – p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych.

W panelu „Badania i rozwój w biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju” uczestniczyć będą: prof. dr hab. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Wojciech Maksymowicz – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Radosław Sierpiński - p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, Jacques Demotes - Dyrektor Generalny The European Clinical Research Infrastructure Network, John Dunlop - Wiceprezes ds. Badań Neurologicznych, Amgen, Trevor Gunn - Wiceprezes ds. Stosunków Międzynarodowych, Medtronic.

Ponadto podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, Polska podpisze także porozumienie z Europejską Siecią Infrastruktury ds. Badań Klinicznych (ECRIN). Podjęte działania umożliwiają uzyskanie przez nasz kraj statusu obserwatora, a następnie członka sieci ECRIN, będącej międzynarodową agencją wspierającą sieć badań klinicznych w Europie. ABM podpisze również list intencyjny deklarujący współpracę z przedstawicielami kluczowych firm farmaceutycznych w Polsce w zakresie rozwoju innowacyjności polskiej medycyny.

Kooperacja ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych w ochronie zdrowia. Współpraca ukierunkowana będzie na rozwój nowych technologii i badań naukowych w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

Wspólne działania mają opierać się w szczególności na: wymianie doświadczeń, organizacji wspólnych warsztatów, konferencji, seminariów, czy szkoleń, a także na tworzeniu form współpracy na poziomie eksperckim i doradczym.

- Agencja Badań Medycznych jest nowym, ale bardzo ważnym podmiotem w przestrzeni badań klinicznych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że podpisanie porozumienia stanowi ważny etap budowania długofalowych i partnerskich relacji z ABM w oparciu o wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. MSD zawsze w centrum swoich działań stawia pacjenta, stąd wierzymy, że podpisanie dokumentu przyczyni się do ułatwienia polskim pacjentom dostępu do nowych terapii. Chcemy aktywnie brać udział w tym procesie.– podsumowuje Denis Vujicic, Dyrektor Zarządzający MSD Polska.

 

Źródło i fot.: ABM